โปรแกรมตรวจเช็คฮอร์โมนเพศหญิงเฉพาะบุคคล

ลงทะเบียนเพื่อรับฟรี! โปรแกรมตรวจ Biomarker มะเร็ง 5 รายการเมื่อตรวจฮอร์โมนกับ Rejuvet

*รับโปรแกรมตรวจ Biomarker มะเร็ง 5 รายการเมื่อตรวจฮอร์โมนกับ Rejuvet

ปัญหาวัยทอง นอนไม่หลับ อ่อนล้า อารมณ์แปรปรวน ไม่มีความสุขทางเพศ ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากภาวะฮอร์โมนเพศหญิงบกพร่อง

รับฟรีโปรแกรมตรวจ Biomarker มะเร็ง 5 รายการเมื่อตรวจฮอร์โมนที่ Rejuvet

เป็นการตรวจทางชีวเคมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดสำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับ
ตรวจค้นหาค่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นแอนติเจนในกลุ่ม Oncofetal antigen ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็น serum glycoprotein ที่มี molecular weight 180 kd สร้างเป็นปกติจาก เซลล์ลำไส้ ตับ และตับอ่อนของ ทารกในครรภ์ที่มีอายุครรภ์ประมาณ 2-6 เดือน ในคนปกติสามารถ ตรวจพบ CEA สูงได้เล็กน้อยในคนที่สูบบุหรี่, หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ ครรภ์ไม่เกิน 6 เดือน
คือ โปรตีนชนิดหนึ่ง ที่เป็นสารบ่งชี้ในการตรวจ มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและตรวจประเมินผลการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นไกลโคโปรตีน ( Glycoprotein ) ชนิดหนึ่ง ไกลโคโปรตีน (Glycoprotein ) มีบทบาทในการจดจำเซลล์เป้าหมายของเชื้อก่อโรค หากเจาะเลือดไปตรวจค่าเลือด แล้วพบการหลั่งสาร CEA มากกว่าค่าปกติ อาจเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
คือ สารโปรตีน ( Glycoprotein ) ที่หลั่งจากเซลล์เนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติ โดยเฉพาะจากเซลล์มะเร็งของเต้านมซึ่งใช้ในการวัดค่าเพื่อหามะเร็งเต้านม หรือเพื่อติดตามผลการรักษามะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจาย และการกลับเป็นใหม่ของโรคหลังการรักษา แต่ไม่นิยมใช้ในมะเร็งเต้านม ระยะแรกเริ่ม
คือ สารที่ใช้ในการวัดค่า มะเร็งทางเดินอาหาร ซึ่งจะใช้วิธีการตรวจเลือด เพื่อคัดกรอง โดยโรคมะเร็งที่นิยมตรวจด้วยวิธีนี้คือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งตับอ่อน เป็นต้น
 decoding

ทำไมเราจึงควรตรวจฮอร์โมน ?

ร่างกายของผู้หญิงวัย 30+ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของฮอร์โมน โดยเฉพาะการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย หมายความว่าหากระดับฮอร์โมนของคุณขาดสมดุล มีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป อาจก่อให้เกิดหลากหลายปัญหาสุขภาพ อาทิ รอบเดือนผิดปกติ ปัญหาการมีบุตรยาก อารมณ์แปรปรวนและอื่นๆ เนื่่องจากอายุที่ยังไม่มาก จึงยังไม่ตระหนักถึงอาการเหล่านี้ ที่อาจเป็นผลมาจากภาวะฮอร์โมนขาดความสมดุล และปล่อยให้อาการที่ผิดปกติเหล่านี้ผ่านเลยไปโดยไม่ได้รับการฟื้นฟูดูแล อย่างไรก็ดี ลองมาดูกันว่าฮอร์โมนหลัก ๆ ที่มีผลต่อร่างกายของผู้หญิง ประกอบด้วยอะไรบ้าง

แพคเกจตรวจฮอร์โมนเพศหญิง All in one แบบเฉพาะบุคคลครอบคลุมทุกปัญหา

พร้อมรับฟรีตรวจมะเร็ง 5 รายการ

 • Estrogen E2
  เป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่ร่างกายเราสามารถผลิตได้เอง

 • Progesterone
  ตรวจระดับฮอร์โมน Progesterone เป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนและการตั้งครรภ์

 • Testosterone
  ฮอร์โมนTestosteroneเป็นฮอร์โมนสเตียรอยด์ที่พบในทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโต การทำงาน และการดูแลเนื้อเยื่ออวัยวะ เจริญพันธุ์ต่างๆ สำหรับผู้หญิง

 • Thyroid Hormone free T3
  สร้างจากต่อมไทรอยด์ โดยปกติจะผลิตออกมาน้อยกว่า T4 แต่จะแอคทีฟน้อยกว่า T4 ถึง 10 เท่า

 • Thyroid Hormone free T4
  สร้างจากต่อมไทรอยด์

 • DHEA
  เป็นฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงภาวะชรา และมีความสามารถช่วยต้านความชรา ลดการสะสมของไขมัน เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย

 • LH
  ฮอร์โมนนี้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ที่จะกระตุ้นออกมาช่วงตกไข่ถ้าใครไม่มีฮอร์โมน นี้ก็จะไม่สามารถมีลูกได้ แต่ถ้ามีค่า LH สูงก็อาจจะเป็นซีสต์ในรังไข่ได้
 • FSH
  เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ไข่สุก ถ้าไม่มีตัวนี้ก็จะทำให้เป็นหมันได้

 • Vit D
  ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสจากอาหาร และรักษาระดับแร่ธาตุ ดังกล่าวในเลือดให้เป็นปกติ

 • TSH
  เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมอง ทำหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ให้สร้าง ฮอร์โมน T3 (triiodothyronine) และ T4 (thyroxine) เพื่อใช้ในการเผาผลาญ พลังงานของร่างกาย

 • CBC
  คือการตรวจเลือดวิธีหนึ่งที่ใช้วัดสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยได้ส่วนหนึ่ง

 • G6PD
  G6PDเป็นชื่อย่อของเอมไซม์ กลูโคส-ซี-ฟอสเฟตดีไฮไดรจิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ ที่มีอยู่ในเม็ดเลือดแดง มีประโยชน์ในการป้องกันการทำลายของเม็ดเลือดแดง จากยาหรือสารเคมีบางชนิด และทำให้เซลล์ต่างๆในร่ายกาย รวมทั้งทำให้เม็ด เลือดแดงแข็งแรง
hormone checkup

ปัญหาสุขภาพทางเพศของผู้หญิง

ความผิดปกติทางเพศเกิดขี้นมากกว่า 70% ของผู้หญิงที่ฮอร์โมนไม่บาลานต์หรือ ย่างเข้าวัยทองและวัยทอง สาเหตุมักเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องทางร่างกายจิตใจ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ ท่อในร่างกาย

แบ่งเป็น 3 แบบ

 • FEMALE ORGASMIC DISORDER : ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดยาก หรือถึงจุดสุดยอดโดยไร้คุณภาพ

 • HYPOSEXUAL DESIRE DISORDER : ไม่อยากมีกิจกรรมทางเพศ

 • DYSPAREUNIA : เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจฮอร์โมนแบบเฉพาะบุคคล

ร่างกายของผู้หญิงวัย 30+ จะอยู่ภายใต้อิทธิพลการควบคุมของฮอร์โมน โดยเฉพาะการทำงานของ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายหมายความว่า หากระดับฮอร์โมนของคุณขาดสมดุล มีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป อาจก่อให้เกิดหลากหลายปัญหาสุขภาพ อาทิ รอบเดือนผิดปกติ ปัญหาการมีบุตรยาก อารมณ์แปรปรวน และอื่น ๆ เนื่องจากอายุที่ยังไม่มากจึงยังไม่ตระหนักถึงอาการเหล่านี้ ที่อาจเป็นผลมาจากภาวะฮอร์โมนขาดความสมดุล และปล่อยให้อาการที่ผิดปกติเหล่านี้ผ่านเลยไปโดยไม่ได้รับการฟื้นฟูดูแล อย่างไรก็ดี ลองมาดูกันว่าฮอร์โมนหลักๆ ที่มีผลต่อร่างกายของผู้หญิง

ผู้หญิงวัยเจริญพันธ์ุ รอบของฮอร์โมน แต่ละเดือนจะสัมพันธกันกับรอบประจำเดือน เมื่อระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอาจมีผลกระทบต่อความอยากอาหารและภาวะทางอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลรุนแรง และอาจก่อให้เกิดความผิดปกติด้านอารมณ์ ยิ่งไปกว่านั้นระดับฮอร์โมนที่ไม่สมดุลอาจ ทำให้เกิดน้ำหนักส่วนเกิน รอยด่างกำบนใบหน้า และระดับหลังงานที่ลดลงได้เช่นกัน

Rejuvet check hormone
 decoding

ปัญหาวัยเริ่มต้นหมดประจำเดือนและวัยทอง

ระยะเริ่มต้นของวัยหมดประจำเดือน (Perimenopause) เป็นช่วงเวลาก่อนวัยหมดประจำเดือน (Menopause) โดยจะกินระยะเวลา 4-5 ปี ซึ่งฮอร์โมนเริ่มขาดความสมดุล ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโพรเจสเตอโรนมีการแปรปรวน ส่วนใหญ่เกิดจากการมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปและระดับฮอร์โมนโพรเจสเตอโรนน้อยเกินไป ทำให้เกิดอาการทางร่างกายและจิตใจได้

วัยทอง (Menopause) คือ ภาวะที่สตรีเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน โดยรังไข่จะหยุดสร้างฮอร์โมนเพศหญิงที่มีชื่อว่า เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ส่งผลให้ไม่มีประจำเดือน ถ้าประจำเดือนขาดหายไปครบ 1 ปี แสดงว่ารังไข่ได้หยุดทำงานแล้ว และถือว่าได้เข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์ โดยอายุเฉลี่ยที่ผู้หญิงไทยเข้าสู่วัยทองประมาณ 45-52 ปี

ตัวอย่างอาการที่แสดงออกทางร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยทอง

 • ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
 • ช่องคลอดแห้ง ความรู้สึกทา
 • เพศลดลง เจ็บปวดขณะร่วมเพศ
 • มีอาการร้อนวูบวาบ  เหงื่อออกตอนกลางคืน
 • รู้สึกหนาวและร้อนผิดปกติ
 • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ

ภาวะต่อมหมวกไตอ่อนล้า

“ต่อมหมวกไตล้า” คือ ฮอร์โมนต่าง ๆ ที่ผลิตจากต่อมหมวกไตขาดสมดุล

อาการที่เกิดของแต่ละคน

 • ตื่นยาก ตื่นแล้วไม่สดชื่น กลางคืนไม่อยากนอน
 • รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีแรงตลอดวัน
 • อยากทานเกลือ หรืออาหารรสเค็ม
 • ความรู้สึกทางเพศลดลง
  หงุดหงิดง่าย โมโหกับเรื่องเล็กน้อย
 • ปวดหัว เวียนศีรษะเวลาลุกนั่งเร็ว ๆ
 decoding