อยากมั่นใจในการใส่บิกินี่แบบ คุณเฟิร์ส หวัง ต้องมาที่ Rejuvet Clinic 

อยากมั่นใจในการใส่บิกินี่แบบ คุณเฟิร์ส หวัง ต้องมาที่ Rejuvet Clinic 

กำจัดขนถาวรด้วย Epi Lab เทคโนโลยีจากเยอรมัน 

โดยมีหัวCoolingรอบหัวเลเซอร์ ให้ความเย็นขณะยิงได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆ ทำให้ขณะยิงเลเซอร์จะไม่รู้สึกเจ็บ ไม่ร้อน ดีดน้อย ไม่มีผลข้างเคียง ปลอดภัยต่อผิว และเหมาะกับทุกสีผิว