Hormonal Imbalance

ร่างกายของผู้หญิงวัย 30+ จะอยู่ภายใต้อิทธิพลการควบคุมของฮอร์โมน โดยเฉพาะการทำงานของ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายหมายความว่า หากระดับฮอร์โมนของคุณขาดสมดุล มีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป

Hormonal Imbalance

ร่างกายของผู้หญิงวัย 30+ จะอยู่ภายใต้อิทธิพลการควบคุมของฮอร์โมน โดยเฉพาะการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายหมายความว่าหากระดับฮอร์โมนของคุณขาดสมดุล มีปริมาณมากหรือน้อยเกินไปอาจก่อให้เกิดหลากหลายปัญหาสุขภาพ อาทิ รอบเดือนผิดปกติ ปัญหาการมีบุตรยาก อารมณ์แปรปรวน และอื่น ๆ เนื่องจากอายุที่ยังไม่มากจึงยังไม่ตระหนักถึงอาการเหล่านี้ ที่อาจเป็นผลมาจากภาวะฮอร์โมนขาดความสมดุล และปล่อยให้อาการที่ผิดปกติเหล่านี้ผ่านเลยไปโดยไม่ได้รับการฟื้นฟูดูแล อย่างไรก็ดี ลองมาดูกันว่าฮอร์โมนหลัก ๆ ที่มีผลต่อร่างกายของผู้หญิงประกอบด้วยอะไรบ้าง

  • ฮอร์โมนเอสโตรเจน – เป็นฮอร์โมนหลักของผู้หญิง และมีหน้าที่ควมคุมระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง
  • ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน – เป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่สำคัญในการควบคุมภาวะไข่ตก และการมีประจำเดือน ฮอร์โมนนี้มีความหมายสำคัญอย่างมากกับการตั้งครรภ์ในระยะแรก
  • ฮอร์โมนคอร์ติซอล – เป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่สำคัญในการตอบสนองความเครียด และทำหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น ระบบภูมิคุ้มกัน การเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อตอบสนองต่อความเครียด แต่หากหลั่งออกมาในปริมาณมากสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายได้
  • ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ – ฮอร์โมนเหล่านี้ทำหน้าที่สำคัญในการควบคุมระบบต่างๆ ในร่างกาย อีกทั้งมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ควบคุมการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิร่างกาย และระบบการเผาผลาญภายในร่างกาย เป็นต้น

ผู้หญิงวัยเจริญพันธ์ุ รอบของฮอร์โมน แต่ละเดือนจะสัมพันธกันกับรอบประจำเดือน เมื่อระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอาจมีผลกระทบต่อความอยากอาหารและภาวะทางอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลรุนแรง และอาจก่อให้เกิดความผิดปกติด้านอารมณ์ ยิ่งไปกว่านั้นระดับฮอร์โมนที่ไม่สมดุลอาจ ทำให้เกิดน้ำหนักส่วนเกิน รอยด่างกำบนใบหน้า และระดับหลังงานที่ลดลงได้เช่นกัน

Rejuvet clinic เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพศผู้หญิง
การดูแลสมดุลฮอร์โมนเฉพาะบุคคล โดย Bio identical Hormone ไม่ใช้ยา ไม่ใช้สารเคมี
โดยนายแพทย์ศิวพลฐิตยารักษ์แพทย์เวชศาสตร์ทางเพศและการชะลอวัย

1. พบแพทยต์รวจร่างกาย
2. แพทย์วิเคราะห์ผลและออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลและฟืนฟูจากภายในโดย Natural Therapy ตามหลักวิทศาสตร์และงานวิจัยแผนตะวันตก
3. ติดตามผลการรักษาตามคําแนะนําแพทย์ สนใจเข้ารับคําปรึกษาสนใจซื้อแพ็คเกจตรวจสุขภาพเพศและออร์โมน ทราบผลใน 48 ชั่วโมง ติดต่อได้ที่ www.facebook.com/rejuvetbangkok